Parná sauna

Parná sauna

Teplota vzduchu: 40 - 45°C

Vlhkosť vzduchu: až 100%

Odporúčaná doba pobytu: do 20 minút

V parnej saune je nosičom tepla para vznikajúca nad ohrievačom. Keď porovnáme parnú a klasickú saunu, je jasné, že sú rovnocenné z pohľadu režimu, teda striedania tepla a chladu, ale rozdielne v teplote. Parná sauna má omnoho nižšiu teplotu 40 až 45°C a relatívnu vlhkosť od 80 do 100%. Samozrejme po každom zahriatí v pare je vhodné organizmus patrične ochladiť napr. v ochladzovacom bazéniku alebo sprche a dopriať si krátky relax. 

Rezervácie

Špeciálne ponuky