Infra sauna

Infra sauna

Infrasauna je hosťom k dispozícii iba v období 1.10. - 30.3. 

Teplota vzduchu: 40 - 55°C

Teplota vzduchu: 30%

Odporúčaný čas pobytu v saune: od 30 do 40 minút.

Pobyt v infrasaune je pre človeka, ktorý neholduje vysokým teplotám alebo zo zdravotných dôvodov nemôže navštevovať klasickú fínsku saunu, a nespôsobuje tak veľkú únavu ako klasické saunovanie.

Infrasauna je príjemná aj pre deti. Pri pobyte v infrakabíne síce človek pociťuje zahrievanie, ale v podstate dýcha relatívne chladný vzduch.

Efektívne infračervené sálavé teplo vniká hlboko pod povrch pokožky a spúšťa mnoho zdravie podporujúcich procesov. Hĺbkové teplo stimuluje svaly a orgány, následkom tejto stimulácie je silné potenie. Zvýšenie vnútornej telesnej teploty zapríčiňuje zosilnené prekrvenie a povzbudzuje krvný obeh i látkovú výmenu. Prirodzeným zdravým potením dochádza k hĺbkovému čisteniu. 

Rezervácie

Špeciálne ponuky